Podsumowanie akcji konkursowej „Dolej Olej – zużyty olej zbieramy i środowisku pomagamy”

W dniach 01.09.2022-17.05.2023 r. został zorganizowany konkurs ekologiczny „Dolej Olej – zużyty olej zbieramy i środowisku pomagamy”. Konkurs był skierowany do wszystkich szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim. Uczestnikami konkursu były klasy ze szkół biorących udział w konkursie. W ramach konkursu uczniowie podjęli się zbierania jak największej ilości zużytego oleju roślinnego w gospodarstwach domowych.

Ideą konkursu było promowanie i rozwijanie nawyku segregacji oleju co daje możliwość jego powtórnego wykorzystania oraz uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku. Dzięki uczestnictwu w konkursie dzieci mogły rozwinąć umiejętność pracy w grupie.

Patronat nad akcją objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Euro – Eko Polska, Euro – Eko – Serwis, Centrum Nauki da Vinci, Centrum Nauki Womai, Dafi, Echo Dnia.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 21 szkół z całego województwa, co przełożyło się na 147 klas i 905 uczniów.

Dnia 17.05.2023 zakończył się etap zbierania oleju przez dzieci. W dniach 18-30.05 Fundacja wspólnie przy współpracy z firmą Euro Eko Serwis Sp. z o.o. odebrała ze szkół zebrany olej przez uczniów. Łączna ilość zebranego oleju w ramach konkursu wyniosła 1462 kg!

1 czerwca komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu:

Miejsce 1: Klasa 7a ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach – 152 kg!

Miejsce 2: Klasa 4a ze Szkoły Podstawowej im. Gen. W. Sikorskiego w Woli Jachowej – 135 kg!

Miejsce 3: Klasa 1b ze Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Piekoszowie – 84,7 kg!

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, laureaci otrzymali następujące nagrody:

1 miejsce – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zestaw gadżetów.

2 miejsce – wyjazd do Centrum Nauki Womai w Krakowie, zestaw gadżetów.

3 miejsce – wyjazd do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu, zestaw gadżetów.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagrody. Każda ze szkół otrzymała dyplom.
Fundatorami nagród byli: Euro – Eko Polska, Euro – Eko – Serwis, Dafi, Centrum nauki da Vinci, Centrum Nauki Womai.

Zestaw gadżetów dla zwycięskich klas

W dn. 23 czerwca 2023 r. podczas zakończenia roku nastąpiło oficjalne wręczenie nagród zwycięzcom.

Klasa 7a ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach

Klasa 4a ze Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej

Klasa 1b ze Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Piekoszowie