Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze są to opady atmosferyczne najczęściej w postaci deszczu. Ich odczyn jest kwaśny (pH< 5,5 najczęściej około 4,5).  Powstają w wyniku wchłaniania przez krople wody zanieczyszczeń gazowych powietrza, tworząc kwasy głównie tlenku azotu, ditlenku siarki, ditlenku węgla, siarkowodoru oraz chlorowodoru.

Kwaśne zanieczyszczenia powietrza pochodzą głównie z naturalnych źródeł (pożarów lasów i wybuchów wulkanów) oraz ze źródeł antropogenicznych (spalanie paliw w środkach transportu, energetyce oraz w procesach technologicznych).

Zanieczyszczenia przenoszone są na bardzo duże odległości i usuwanie z atmosfery w procesie samooczyszczenia czyli w postaci kwaśnych deszczy.

Kwaśne opady doprowadzają do:

  • zakwaszania wód powierzchniowych (może to prowadzić do zatrzymania reprodukcji ryb),
  • obumierania lasów,
  • zakwaszenia gleby
  • niszczenia materiałów konstrukcyjnych (żelbetu, betonu, zabytkowych budowli, kamieni)

Skutki kwaśnych opadów powiązane są z uwarunkowaniami przyrodniczymi np. skład chemiczny wód występujących na danym terenie, kondycja roślin, rodzaj gleby, rodzaj skał, stopień zalesienia.

WPŁYW KWAŚNEGO DESZCZU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

Silne kwasy mogą doprowadzić do poparzeń skóry jednakże nawet najsilniej zakwaszony deszcz nie wywołał poparzeń, porównywalnie był tak kwaśny jak sok z cytryny lub ocet. Kwaśne opady są zbyt rozcieńczone aby wpływać negatywnie na zdrowie człowieka.

Najniebezpieczniejsza dla zdrowia ludzi jest zakwaszona mgła, która występuje na najbardziej zanieczyszczonych terenach i może powodować podrażnienia oczu lub zaostrzyć objawy astmy.

Jednakże substancje odpowiadające za powstawanie kwaśnych deszczy (m.in. dwutlenek siarki i tlenki azotu), bezpośrednio mają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.

Badania naukowe ujawniają, iż wdychanie zanieczyszczonego powietrza ma wpływ w głównej mierze na serce i płuca. Zwiększona ilość cząsteczek zanieczyszczeń w powietrzu przyczyniają się do zapalenia oskrzeli, alergii czy astmy, a również mogą doprowadzić do występowania zawałów serca.

ZAPOBIEGANIE KWAŚNYM DESZCZOM

W celu zminimalizowania ryzyka występowania kwaśnych opadów, należy poprawić jakość powietrza i uświadamiać ludzi o skutkach jego zanieczyszczania. Zwiększenie świadomości społeczeństwa pozwoli na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do biosfery. Głównymi zmianami jakie może wprowadzić człowiek w celu poprawy czystości powietrza to np. ograniczenie jazdy autami z silnikami spalinowymi (zwłaszcza dieslowymi),  wymiana kotłów węglowych na piece gazowe, stosowanie specjalistycznych filtrów w procesach technologicznych.

MCZ