Co zrobić z olejem posmażalniczym?

Skutki wylewania oleju po smażeniu do kanalizacji.

Olej posmażalniczy to jeden z odpadów kuchennych z którymi często nie wiemy co zrobić.  

Wylewanie do zlewu to najczęściej popełniany błąd jaki robimy chcąc się go pozbyć. Powinniśmy postępować z nim w odpowiedni sposób, nie można wylewać go do toalety ani zlewu. 

Nie ważne czy olej wyląduje w zlewie czy w toalecie, ostatecznie trafia on w to samo miejsce, czyli do kanalizacji. Kiedy olej trafia do zlewu, najczęściej skleja się z innymi substancjami, np. detergentami co sprawia, że powstają tłuste osady na ściankach rur kanalizacyjnych bo olej wylewany do kanalizacji wbrew pozorom nie spływa, ale się na nich osadza. Z czasem osady te nagromadzają się co powoduje zatkanie się rur, co zaburza swobodny przepływ wody.  

Ponadto, wylewanie zużytego oleju do zlewu skutkować może powstawaniem tłustych osadów na powierzchniach wód co w następstwie prowadzi do zakłócenia procesów życiowych zwierząt wodnych i negatywnie wpływa na ekosystem.   

Z problemami borykają się także oczyszczalnie ścieków – olej stanowi ogromne zagrożenie dla procesów oczyszczania wody, ponieważ jego obecność w ściekach zakłóca procesy rozkładu i filtracji. 

Istnieje kilka możliwości na pozbycie się zużytego tłuszczu spożywczego: 

  1.  zebranie go z patelni lub innego naczynia za pomocą ręcznika papierowego – ta metoda sprawdzi się w przypadku małej ilości oleju, który zostanie po smażeniu, ręcznik należy wyrzucić do kosza na odpady zmieszane.  
  1. zlanie do butelki – jeżeli chcemy się pozbyć większej ilości oleju najlepiej  przelać  go do butelki lub słoika. Butelkę że zużytym olejem możesz oddać do Olejomatu mieszczącego się przy ulicy 1 Maja 103 w Kielcach. Olejomat Fundacji Green Planet to wyspecjalizowany pojemnik do którego mieszkańcy Kielc mogą wrzucić butelkę z olejem posmażalniczym. Zebrany olej z pojemnika zostanie przekazany wyspecjalizowanej firmie zajmującej się zagospodarowaniem zużytego oleju posmażalniczego.  Jeżeli w Twoim mieście nie ma specjalistycznego pojemnika na zużyty oleju to taka butelkę możesz zanieść do punktu PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Zanim oddamy taki odpad do PSZOK musimy się upewnić, czy taki punkt przyjmuje tego rodzaju odpadu od osób indywidualnych (z gospodarstw domowych).   

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku lokali gastronomicznych. W tych miejscach olej produkowany jest w ogromnych ilościach. Brak kontroli oraz nadzoru nad jego składowaniem/utylizacją mógłby spowodować katastrofę ekologiczną na dużą skalę.  

Podczas procesu podgrzewania oleju roślinnego powyżej temperatury dymienia wytwarzają się w nim rakotwórcze związki, które dostając się do wody oraz gleby zagrażają nie tylko florze, ale także faunie żyjącej na danym obszarze oraz człowiekowi. 

W przypadku przedsiębiorstw olej musi być składowany i przekazany firmą uprawnionym do jego zagospodarowania bądź utylizacji. W momencie przekazania  takiego odpadu każdy przedsiębiorca powinien otrzymać dokument potwierdzający przekazanie odpadów. Należy pamiętać, że właściciele lokali gastronomicznych, którzy przechowują/przekazują/ wylewają olej w sposób niezgodny z przepisami popełniają wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku co skutkuje nałożeniem na nich kary grzywny.  

Ochrona środowiska jest naszym obowiązkiem. Powinniśmy zwracać uwagę na to w jaki sposób jest prowadzona gospodarka odpadami tłuszczowymi i pamiętać, że odpady przedostające się do środowiska naturalnego zagrażają każdemu z Nas i mają ogromny wpływ na środowisko.